Co to jest CIS i wszystko co powinieneś wiedzieć o CIS

CIS (Construction Industry Scheme) to plan, w którym udział biorą firmy chcące podjąć się pracy w sektorze budowlanym lub konstrukcyjnym. Do rejestracji w CIS zobowiązane są wszystkie firmy wykonujące prace budowlane, zarówno jako Contractor (wykonawca), jak i Subcontractor (podwykonawca), które mają miejsce na terenie Wielkiej Brytanii.

Czym jest CIS?

Poprzez system CIS, wykonawcy (Contractor), odprowadzają odpowiednią kwotę z wynagrodzenia podwykonawcy (subcontractor) i przekazują ją do HMRC. Odliczenia te są traktowane jako zaliczki na poczet podatku oraz ubezpieczenia (NIC) podwykonawcy. Wszyscy wykonawcy muszą rejestrować się do CIS, natomiast podwykonawcy nie mają takiego obowiązku, ale wtedy ich potrącenia są wyższe (30% zamiast 20% dla zarejestrowanych podwykonawców).

Kto zobowiązany jest posiadania karty CIS?

Nawet firma zagraniczna, która wykonuje jakiekolwiek prace budowlane i konstrukcyjne na terenie UK obowiązkowo musi zostać częścią systemu CIS. System Construction Industry Scheme obowiązuje wszystkich przedsiębiorców – zarówno osoby samozatrudnione, spółki, jak i instytucje non-profit.

Obowiązki Contractora

Zgodnie z systemem Construction Industry Scheme, Contractor zobowiązany jest do zarejestrowania się w HMRC. Rejestracji należy dokonać przed zatrudnieniem pierwszego podwykonawcy (Subcontracor). Po podjęciu współpracy z podwykonawcą, Contractor powinien dokonać weryfikacji każdego podwykonawcy, jeszcze przed wykonaniem wypłaty. Wykonawca zobowiązany jest także do obliczania, pobierania i przekazywania stosownego podatku, który odprowadza z pensji podwykonawcy do HMRC.

Po wypłaceniu pieniędzy, niezbędne jest przygotowanie i zachowanie stosownej dokumentacji. Contractor powinien sporządzić stosowne deklaracje CIS, które wysyła następnie do HMRC. Dokonane na rachunku podwykonawcy potrącenia powinny być potwierdzone zaświadczaniem, które musi otrzymać podwykonawca.

Obowiązki Subcontractora

Podobnie, jak Contrator, Subcontracor powinien dokonać rejestracji w HMRC w ramach systemu CIS. W jego przypadku nie jest ona jednak obowiązkowa, lecz podyktowana czystym pragmatyzmem – lepszymi warunkami zatrudnienia. Subcontrator zarejestrowany ma odprowadzane do Urzędu Skarbowego (HMRC) jedynie 20% podatku od wystawionej faktury, natomiast niezarejestrowany aż 30%.

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat Construction Industry Scheme albo interesują Cię inne tematy związane z firmą w Anglii, skontaktuj się z nami.

Masz lub chcesz założyć spółkę LTD w Anglii?

Kliknij poniżej i sprawdź więcej informacji:

Załóż spółkę LTD  Księgowość spółki LTD

Was this article helpful?

Powiązane informacje