Co to jest ICO? Co warto wiedzieć o brytyjskim GIODO przez założeniem firmy w UK

Co to jest ICO? Co warto wiedzieć o brytyjskim GIODO przez założeniem firmy w UK

Firma w Anglii, która na którymś z etapów swojej działalności zajmuje się gromadzeniem i przechowywaniem danych podlega pod prawa, które reguluje ICO, czyli brytyjski odpowiednik polskiego GIODO.

Czym zajmuje się ICO?

ICO w Wielkiej Brytanii reguluje, w jaki sposób należy używać oraz przechowywać wrażliwe dane osobowe, zarówno te, które należą do pracowników, kontrahentów, jak i klientów firmy.

ICO prowadzi szczegółowy rejestr o firmach, które przechowują delikatne dane osobiste. Rokrocznie zajmuje się rozpatrywaniem zgłoszeń związanych z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych. Do zadań ICO należy także wdrażanie rozwiązań i systemów, które mogą zapobiec wyciekom cennych danych.

Obowiązki firmy w Anglii względem ochrony danych osobowych

Każda firma w UK, która ma kontakt z tymi wrażliwymi danymi, zobowiązana jest do przestrzegania ściśle określonych zasad ochrony danych, które nazywane są 'data protection principles’. W razie zgłoszenia lub kontroli firma musi wykazać, że dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, tzn.:

 • że sposób ich użycia był prawidłowy i zgodny z brytyjskim prawem,
 • że sposób ich użycia był zgodny z tym, w jaki sposób miały one zostać użyte,
 • że sposób ich użycia nie naruszał żadnych granic stosowności,
 • że nie są one gromadzone dłużej niż wymaga tego interes konsumenta,
 • że ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem,
 • że są zabezpieczone przed trafieniem w posiadanie osób trzecich i niepowołanych.

Jakie dane podlegają ochronie ICO?

W ramach ochrony danych w UK podlegają dane, które dotyczą:

 • pochodzenia (w tym przynależności do grupy etnicznej),
 • opinii politycznej,
 • religii,
 • niekaralności/karalności,
 • stanu zdrowia oraz seksualności.

Każdy ma prawo zapoznać się z informacjami, jakie gromadzone są w różnych instytucjach na jego temat. Dotyczy to zarówno tych, które zbierane są przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa, jak i instytucje rządowe. Wystarczy, że zainteresowany/a zwróci się do określonej organizacji z zapytaniem o wydanie stosownych dokumentów.

Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy dana instytucja nie będzie chciała udostępnić danych, o które prosimy. Taka ewentualność może nastąpić wtedy, gdy:

 • informacje dotyczą rozliczenia podatkowego,
 • informacje mogą mieć wpływ na prowadzone aktualnie śledztwo,
 • informacje mają związek ze służbami bezpieczeństwa lub wojskiem,
 • informacje dotyczą toczących się spraw sądowych.

Masz lub chcesz założyć spółkę LTD w Anglii?

Kliknij poniżej i sprawdź więcej informacji:

Załóż spółkę LTD  Księgowość spółki LTD

Was this article helpful?

Powiązane informacje