Czy dyrektorzy płacą National Insurance?

W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie, czy dyrektorzy płacą składki National Insurance?

Dyrektorzy spółki Ltd, podobnie jak pracownicy, otrzymują pensje i wraz z nimi muszą opłacać składkę na National Insurance. Z tym wyjątkiem, że składki dyrektora są zazwyczaj wyliczane na podstawie rocznych zarobków, od kwoty przekraczającej £8,060.

Składki dyrektora

Dyrektor opłaca składki na NIN nawet wtedy, gdy jest właścicielem oraz jedynym pracownikiem swojej firmy. Na poprawne obliczenie składek pozwoli nam każdy program służący do prowadzenia payrollu. W spółce LTD mamy dwie możliwości obliczania składek dyrektorów, a każda z nich zależna jest od tego, czy dyrektor otrzymuje pieniądze regularnie, czy też nie.

  1. Standardowa metoda obliczania składki rocznie – stosowana w sytuacji kiedy wypłaty wynagrodzenia dla dyrektora są nieregularne. W tym przypadku składka zaczyna być opłacana po przekroczeniu kwoty £8,060.
  2. Metoda alternatywna – stosowana w przypadku płatności regularnych. Składki są naliczane od każdej dokonanej wypłaty, tak jak w przypadku każdego innego pracownika.

Co firma w UK musi raportować do Urzędu Skarbowego (HMRC)

Wysokość pensji dyrektorskiej i wszystkie związane z nimi obliczenia składek należy zawrzeć w sprawozdaniu FPS (Full Payment Submission). W nim, a konkretnie w polu „Director’s NIC calculation method”, należy również zaznaczyć system, w jakim firma rozlicza się z dyrektorem. Jeśli jest to system standardowy – pensje nieregularne, roczne rozliczenie – oznaczamy w sprawozdaniu jako „AN”. Gdy wybieramy do rozliczeń metodę alternatywną – pensje regularne – wpisujemy „AL”.

Kiedy płaci się składki National Insurance?

Składki liczone są w oparciu o roczne przychody, jednak opłat do HM Revenue & Customs dokonuje się regularnie wraz z częstotliwością z jaką prowadzony jest payroll. W zależności od tego, w jakim odstępie czasu pieniądze są wypłacane, składki opłaca się tygodniowo, miesięcznie lub kwartalnie.

Jeśli nie jesteś pewien czy Twoje składki wyliczane i odprowadzane są prawidłowo skontaktuj się ze swoim księgowym.

Zobacz także jakie są obowiązki dyrektora spółki Ltd

Masz lub chcesz założyć spółkę LTD w Anglii?

Kliknij poniżej i sprawdź więcej informacji:

Załóż spółkę LTD  Księgowość spółki LTD

Was this article helpful?

Powiązane informacje