Hurtowa sprzedaż alkoholu w Anglii

Jeśli mamy w planach hurtową sprzedaż alkoholu na terenie Wielkiej Brytanii, musimy dysponować odpowiednimi uprawnieniami. Od 1 kwietnia 2017 kupując alkohol od sprzedawcy hurtowego musisz sprawdzić czy został zatwierdzony przez HMRC oraz czy ma nadany ważny numer AWRS Unique Reference Number (URN). Ma to służyć uszczelnieniu systemu podatkowego i uniknięciu różnego rodzaju przekrętów. Licencja AWRS (od Alcohol Wholesaler Registration Scheme), o której mowa, jest konieczna, jeśli chcemy prowadzić naszą działalność zgodnie z prawem. Potrzebne będzie również sprawdzona księgowość w UK.

Jednak od kogo jest wymagana i jak możemy ją zdobyć? Sprawdzamy najważniejsze informacje!

Kto musi ubiegać się o licencję AWRS?

Prawo Wielkiej Brytanii jasno określa, jakie podmioty muszą złożyć aplikację przed przystąpieniem do działalności. Są to:

 • firmy, które sprzedają alkohol lub organizują sprzedaż alkoholu na terenie UK i jest to ich stałe miejsce prowadzenia działalności,

 • firmy, w których sprzedaż alkoholu odbywa się w momencie kiedy należna jest akcyza lub później, oraz

 • przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą hurtową, kiedy alkohol jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży.

Niestosowanie się do obowiązującego prawa może skutkować zarówno karami finansowymi, jak i pozbawieniem wolności do lat 7. Dotyczy to sprzedających i kupujących. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie, z kim robi się interesy (czy został zweryfikowany przez HMRC i posiada numer URN).

Rodzaje działalności, które wymagają licencji to wszystkie firmy, które dostarczają alkohol innym firmom w celu ich odsprzedaży. Między innymi:

 • browary i minibrowary
 • producenci wina i winnice
 • producenci spirytusu
 • producenci cydru, którzy produkują ponad 70 hektolitrów cydru rocznie
 • importerzy wina
 • hurtownie sprzedające alkohol
 • wyspecjalizowani hurtownicy wina

Musisz także złożyć wniosek, jeśli dostarczasz alkohol innym firmom w celu ich odsprzedaży, jako jeden z poniższych:

 • broker
 • detalista, który dokonuje regularnej sprzedaży do innych firm
 • licytator
 • organizacja charytatywna, organizacja non-profit lub instytucja edukacyjna, która produkuje lub dostarcza alkohol innym przedsiębiorstwom w celu ich odsprzedaży

Jak przebiega aplikacja?

Chcąc rozpocząć działalność związaną ze sprzedażą alkoholu, musimy złożyć aplikację co najmniej na 45 dni przed pierwszą planowaną transakcją. Konieczne jest bowiem oczekiwanie na akceptację ze strony urzędu skarbowego.

Wniosek musimy złożyć za pośrednictwem strony rządowej UK. Gdy już to zrobimy, HMRC sprawdzi aplikację, czy jest kompletna oraz czy wszystkie podane dane się zgadzają ze stanem faktycznym. HMRC może też zdecydować się na sprawdzenie naszego lokalu aby potwierdzić, że przedsiębiorstwo spełnia wszelkie warunki do prowadzenia tego typu działalności.

Informacje potrzebne do złożenia wniosku

Do wysłania wniosku o przyznanie licencji niezbędnych będzie kilka podstawowych informacji o firmie. Na pewno przydadzą się:

 • numer UTR (Unique Taxpayer Reference) oraz login i hasło do konta w HMRC;

 • numer VAT oraz numer rejestracyjny przedsiębiorstwa (jeśli takowy posiadamy), a także adresy wszelkich dodatkowych lokali handlowych;

 • dane zarządu (dla rezydentów UK są to nazwiska oraz numery ubezpieczeń, zaś dla firm spoza kraju są to nazwiska oraz numery paszportu dyrektorów, sekretarzy i właścicieli);

 • dane biznesowe, do których zalicza się ogólne informacje o naszym sposobie działania oraz nazwy, adresy i numery VAT maksymalnie pięciu naszych największych dostawców alkoholu (jeśli takowych posiadamy).

Co robić po otrzymaniu licencji?

Jeśli HMRC zatwierdzi Twoje zgłoszenie, otrzymasz od HMRC powiadomienie z informacją o przyznaniu licencji. Twoje dane zostaną wprowadzone do centralnego rejestru prowadzonego przez HMRC.

W powiadomieniu otrzymasz numer AWRS URN oraz informację o wszelkich szczególnych warunkach, które HMRC może nałożyć. Jedno powiadomienie zostanie wysłane w odniesieniu do wszystkich twoich lokali, nawet jeśli handlujesz z więcej niż jednej lokalizacji.

Numer URN będzie się składał z 4 znaków alfanumerycznych i 11 znaków numerycznych, takich jak:

XXAW00000123456

Numer URN będziesz musiał dołączyć do wszystkich faktur sprzedaży hurtowej.

Zmiany danych firmowych

Licencja AWRS nie jest uniwersalna. Jej przyznanie nie oznacza, że możemy zapomnieć o kontaktach z urzędem skarbowym. Aby zachować zezwolenie musimy regularnie informować o wszelkich zmianach dotyczących firmy. Mamy na to 14 dni od powstania zmiany i warto o tym pamiętać, bo inaczej licencja straci ważność.

O czym musimy informować urząd? O zmianach dotyczących:

 • partnerów,

 • dyrektorów,

 • danych kontaktowych,

 • nazwy lub adresu firmy,

 • VAT-u.

Jeśli nie chcemy wejść w konflikt z prawem ani powtórnie przechodzić całego procesu rejestracji i składania wniosku, pamiętajmy o tym obowiązku. Dobre stosunki z urzędem skarbowym Wielkiej Brytanii pozwolą nam uniknąć wielu problemów.

Załóż spółkę LTD  Księgowość spółki LTD

Was this article helpful?