Istotne zmiany wprowadzone 30 czerwca 2016 – Confirmation Statement

Ustawa – The Small Business, Enterprise and Employment Act

Wszystkie firmy zostały w jakiś sposób dotknięte poprzez wprowadzenie w Marcu 2015 ustawy Small Business, Enterprise and Employment Act. Ustawa ta ma na celu usystematyzowanie procesów w firmie oraz tego co zgłaszamy do Companies House. Zmiany mające największy wpływ zostały wprowadzone w końcowej fazie co dało czas na przygotowanie się do nich. Najważniejszą z nich wprowadzono 30 czerwca 2016.

Annual Return zastąpiony poprzez Confirmation Statement

Od 30 czerwca 2016 sprawozdanie Annual Return zostało zastąpione poprzez Confirmation Statement – w praktyce ma się stać bardziej przejrzyste. Confirmation Statement składamy raz w roku tak jak było to w przypadku Annual Return oraz potwierdzamy w nim informacje o spółce zapisane w rejestrze Companies House lub też informujemy rejestr o zmianach w spółce.

Do złożenia sprawozdania Comfirmation Statement będziemy potrzebowali:

  • sprawdzić informacje które znajdują się w rejestrze – adres rejestrowy spółki, dyrektorów oraz lokalizację gdzie przetrzymywane są rejestry – czy w ciągu roku nastąpiły jakieś zmiany – jeśli tak możliwe, że będzie wymagane wypełnienie dodatkowych formularzy wcześniej
  • sprawdzić i jeśli jest to konieczne zaktualizować informacje o udziałowcach spółki, kapitale spółki oraz klasyfikacji prowadzonej działalności (SIC code)
  • sprawdzić i potwierdzić, że dane są w rejestrze są aktualne
  • wnieść opłatę która wynosi 13 funtów gdy składamy formularz online oraz 40 funtów jeżeli składamy formularz w formie papierowej

W ciągu roku możemy wypełniać sprawozdanie wiele razy, ale opłata zostanie pobrana tylko raz. Tak jak w przypadku Annual Return – sprawodzanie Confirmation Statement jest składane po roku prowadzenia spółki, Companies House informuje o zbliżającym się terminie złożenia sprawozdania.

People with significant control

Dla większości spółek będzie to również pierwszy raz kiedy uzupełniają rejestr o osoby people with significant control (PSC). Zgodnie z definicją, PSC jest każda osoba w spółce LTD, która spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • posiada powyżej 25% udziałów
  • posiada powyżej 25% praw do głosu
  • posiada prawo do powołania lub odwołania większości dyrektorów
  • ma znaczącą kontrolę i wpływ na działania spółki
  • ma znaczącą kontrolę i wpływ na działanie innej spółki, która spełnia jeden z powyższych kryteriów

Powyższe zmiany głównie dotyczą Twojego księgowego – w razie wątpliwości, jeśli nie wiesz czy jesteś rozliczany prawidłowo skontaktuj się ze specjalistą.

Masz lub chcesz założyć spółkę LTD w Anglii?

Kliknij poniżej i sprawdź więcej informacji:

Załóż spółkę LTD  Księgowość spółki LTD

Was this article helpful?

Powiązane informacje