Jak obliczyć wysokość emerytury w Anglii z Basic State Pension?

Aby obliczyć wysokość emerytury w Anglii wypłacanej w ramach emerytury podstawowej, czyli Basic State Pension należy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. Warto również mieć świadomość tego jak skonstruowany jest system emerytalny w UK.

Emerytura w UK

Istnieją 3 podstawowe źródła, z których możemy otrzymać pieniądze w ramach świadczeń emerytalnych w UK:

  1. State Pension – emerytura państwowa
  2. Personal Pension – emerytura prywatna
  3. Workplace Pension – emerytura wypłacana przez pracodawcę

W niniejszym artykule opisujemy kwestie dotyczące pierwszego rodzaju świadczeń, czyli State Pension, które można uzyskiwać m.in. dzięki zarejestrowaniu spółki Ltd w Anglii.

Kiedy otrzymam emeryturę w Anglii?

Brytyjski system przewiduje progi czasowe, według których ustalany jest wiek emerytalnych. Piszemy o tym w artykule: Wiek emerytalny w Anglii. Wynika z niego ogólnie, że w UK można przejść na emeryturę wcześniej, ale z wypłatą świadczeń emerytalnych będziemy musieli poczekać do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w brytyjskich przepisach prawa.

Z obliczeń wynika, że w tym roku po dniu 6 kwietnia 2016 świadczenia emerytalne zaczną przysługiwać osobom urodzonym:

  • kobiety urodzone nie wcześniej niż 6 kwietnia 1953 roku
  • mężczyźni urodzeni nie wcześniej niż 6 kwietnia 1951 roku

Po 35 latach opłacania składek NI (National Insurance) jesteśmy upoważnieni do wypłat pełnych świadczeń emerytalnych (pod warunkiem osiągnięcia wieku emerytalnego w UK), które ustalono na poziomie około 150 funtów tygodniowo. Aby móc otrzymywać wypłaty w ramach emerytury częściowej, trzeba opłacać składki przez co najmniej 10 lat.

Aby obliczyć wysokość emerytury w Anglii skorzystaj ze stron gov.uk

To jak pomocne potrafią być urzędy w Wielkiej Brytanii widać nie tylko na żywo podczas wizyty, ale także na stronach internetowych gov.uk. Możesz samodzielnie sprawdzić obowiązujący Cię wiek emerytalny oraz obliczyć wysokość emerytury w Anglii z Basic State Pension. Skorzystaj z tego linku: https://www.gov.uk/state-pension-age

Ciągłość w opłacaniu składek

Aby obliczyć wysokość emerytury w Anglii, należy wziąć pod uwagę historię naszych wpłat na składki NIC’s (National Insurance Contribution). Emerytura może ulec zmianie jeżeli po drodze mieliśmy przerwy w opłacaniu składek. Zaległości nie starsze niż 6 lat wstecz, możemy nadal uregulować. Wtedy nasze świadczenia emerytalne się nie zmniejszą. Jeżeli pozostawimy składki nieopłacone, obniży to kwoty, które będziemy otrzymywać.

Na stronach rządowych UK można sprawdzić, czy wszystkie nasze składki są opłacone. Wystarczy skontaktować się z brytyjskim urzędem pracy  (HMRC) telefonicznie, korespondencją listowną lub przez internet. W przypadku kontaktu online należy przygotować informacje potrzebne do weryfikacji.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem: https://www.gov.uk/check-national-insurance-record

Mogą zainteresować Cię również progi podatkowe w UK.

 

 

Was this article helpful?

Powiązane informacje