Jak wypłacić pieniądze ze spółki Limited w Anglii?

Wielu przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają biznes w UK zadaje sobie pytanie – jak wypłacić pieniądze ze spółki Limited w Anglii? Jako dyrektor spółki Limited w Anglii masz możliwość wypłacenia środków na 3 różne sposoby:

1. Wypłata wynagrodzenia, zwrot wydatków

Kiedy już założenie spółki Ltd mamy za sobą, pierwszym i najlepszym sposobem wypłaty środków ze spółki jest wypłata wynagrodzenia.
Jeśli chcemy aby spółka wypłacała wynagrodzenia oraz wypłacała zwrot kosztów itp. spółka musi zostać zarejestrowana jako pracodawca w HMRC do systemu PAYE (Pay As You Earn). Od każdej wypłaty muszą zostać odprowadzone składki na ubezpieczenie (National Insurance contributions) oraz podatek (Income Tax). Składki ubezpieczeniowe są finansowane w części z pensji pracownika/dyrektora i w części z kieszeni pracodawcy.
Warto zaznaczyć, że w roku podatkowym 2016/2017 kwota wypłat wolna od podatku wyniesie 11 000 GBP, czyli około 60 000 zł.

2. Dywidenda

Jeśli spółka osiągnęła zysk w ciągu roku to udziałowcom (shareholders) przysługuje prawo do dywidendy. Dywidenda to wypłata zysku netto na koniec roku (po opodatkowaniu podatkiem Corporation Tax). Nie może ona zostać wliczona jako koszt spółki przed zapłatą podatku Corporation Tax.
Aby wypłacić dywidendę musi zostać zwołane zebranie zarządu spółki, na którym zostanie ustalona wysokość dywidendy oraz musi zostać sporządzony protokół ze spotkania.
Dla każdej wypłaconej dywidendy spółka musi przygotować tzw. „dividend voucher”, na którym znajdą się: data, nazwa spółki, nazwa udziałowca, kwota wypłaty, kwota tax credit.
Udziałowiec, który otrzymuje dywidendę może również zapłacić podatek dochodowy od otrzymanych środków. Wszystko zależy od jego dochodów w danym roku podatkowym oraz od rezydentury podatkowej. W tej kwestii radzę skorzystanie z usług profesjonalnych biur księgowych.

3. Pożyczka dyrektorska

Kolejnym sposobem wypłacenia pieniędzy ze spółki jest pożyczka dyrektorska.
Pożyczką dyrektorską są pieniądze wybrane ze spółki, które nie są wypłatą wynagrodzenia ani dywidendą, bądź też zwrotem kosztów poniesionych w imieniu spółki, czy pieniędzy wniesionych do spółki.
Dyrektor lub spółka będą zobowiązane do zapłaty podatku od pożyczki, w zależności od wysokości tej pożyczki oraz jej okresu. Jako pożyczkobiorcy powinniśmy również zapłacić spółce odsetki z tytułu pożyczonego kapitału.

Firma w Anglii może przynieść wiele korzyści, zwłaszcza oszczędności. Aby, dowiedzieć się więcej na temat tego jak wypłacić pieniądze ze spółki Limited w Anglii warto też skorzystać z usług konsultacyjnych biura księgowego.

Mogą zainteresować Cię również informacje na temat progów podatkowych w Anglii.

Wiele osób, które czytały ten artykuł szuka również informacji na temat: Firma w Anglii a ZUS w Polsce

Masz lub chcesz założyć spółkę LTD w Anglii?

Kliknij poniżej i sprawdź więcej informacji:

Załóż spółkę LTD  Księgowość spółki LTD

Was this article helpful?

Powiązane informacje