Jak zamknąć spółkę LTD?

Jak zamknąć spółkę Limited

Jeśli Twoja spółka LTD przestaje przynosić oczekiwane dochody, możesz ją zamknąć, sprzedać lub zawiesić jej działalność. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak najkorzystniej jest zakończyć funkcjonowanie spółki LTD?

Najważniejszym czynnikiem warunkującym zamknięcie spółki jest jej wypłacalność. W momencie kiedy spółka nie jest zadłużona i jest w stanie opłacić swoje należności, najprostszym i najlepszym sposobem na jej zamknięcie jest wypisanie z rejestru Companies House (strike off). Aby to zrobić potrzebna będzie zgoda dyrektorów oraz właścicieli spółki.

Dzięki temu zostaniemy zwolnieni z wszelkich obowiązków sprawozdawczych, do których zobowiązują nas różne instytucje, ponadto uda nam się uniknąć niepotrzebnych kar spowodowanych nieterminowym składaniem lub nieskładaniem stosownych dokumentów i rozliczeń.

Kiedy możemy zamknąć spółkę LTD?

Aby zamknięcie spółki LTD było możliwe muszą zostać spełnione określone warunki:

  • spółka nie dokonała sprzedaży udziałów w przeciągu ostatnich 3 miesięcy,
  • w ostatnich 3 miesiącach spółce nie została zmieniona nazwa,
  • spółka nie znajduje się w procesie likwidacji,
  • spółka nie ma zawartych umów z wierzycielami.

Co oznacza dla przedsiębiorcy wykreślenie z Companies House?

Spółka, która zostaje wykreślona z Companies House, zobowiązana jest do wypełnienia stosownego formularza wykreślenia spółki z rejestru, a także przesłania go do udziałowców, wierzycieli, pracowników i menadżerów firmy.

Wobec pracujących w rozwiązującej się spółce pracowników firma musi wywiązać się z wszelkich formalności związanych z wypłatą wynagrodzeń, opłatą podatków i ubezpieczenia. O fakcie zamknięcia firmy należy również poinformować Urząd Skarbowy (HMRC).

Majątek firmy – co z nim zrobić?

Zakończenie działalności firmy oznacza również konieczność rozdzielenia jej majątku pośród poszczególnych udziałowców spółki. Należy tego dokonać jeszcze przed wykreśleniem firmy z rejestru. W przeciwnym razie pieniądze przejdą na własność Królowej.

Zawieszenie działalności spółki (dormant)

Nie musisz zamykać swojej spółki jeśli przestała prowadzić działalność i przynosić dochody. Możesz zawiesić swoją spółkę na dowolny okres czasu i nie płacić podatku.

Zawieszenie spółki jest możliwe w momencie kiedy spółka:

  • nie prowadzi działalnosci
  • nie otrzymuje dochodu
  • nie handluje

Spółka, która jest zawieszona w dalszym ciągu jest zobowiązana do składania zerowych rozliczeń i sprawozdań do Companies House – accounts oraz confirmation statement.

 

Was this article helpful?

Powiązane informacje