National Insurance – jakie są jego stawki i klasy?

Wszyscy, którzy ukończyli 16 rok życia i podejmują się zatrudnienia na terenie Wielkiej Brytanii, zobowiązani są do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, znane w Anglii jako National Insurance Contributions. Dotyczy to zarówno osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę, jak i tych, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Klasy National Insurance

Od klasy National Insurance uzależniona jest wysokość opłat w ramach ubezpieczenia społecznego. Sama klasa natomiast wskazuje na rodzaj działalności i zatrudnienia.

  • Pierwszą klasę składek – Class 1 NIC – opłacają wszyscy pracownicy i pracodawcy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę. Do opłacania składek zobowiązani są jedynie ci pracownicy, których wynagrodzenie wynosi powyżej £157 tygodniowo. Składki pobierane są procentowo od wysokości wynagrodzenia
  • Kolejną klasę składek stanowią – Class 1A i 1B. Te opłacane są przez pracodawców, w ramach wydatków na pracownika.
  • Druga klasa składek – Class 2 NIC – opłacana jest przez osoby, które prowadzą własną działalność w UK – Self Employed. Osoba samozatrudniona musi opłacać składki, gdy kwota jej dochodów przekroczy rocznie £6,025.
  • Trzecia klasa składek –  Class 3 NIC – to składki dobrowolne. Opłacą je mogą ci, którzy nie są zobowiązani do płacenia składek, np. osoba samozatrudniona, która nie przekracza rocznie £6,025 lub w momencie kiedy chcemy uzupełnić przerwy w opłacaniu składek.
  • Ostatnią klasę składek – Class 4 NIC – opłacają również osoby samozatrudnione, które uzyskują dochód roczny na poziomie przekraczającym £8,164 rocznie.

Stawki National Insurance

Pracownicy, którzy opłacają 1 klasę składek, w roku 2017/2018 i uzyskują dochód pomiędzy £157 do £866 tygodniowo (£680 to £3,750 miesięcznie), odprowadzają 12% wysokości swojego wynagrodzenia do HMRC. W przypadku, gdy dochód przekracza £866 tygodniowo (£3,750 miesięcznie), składki wynoszą jedynie 2%.

Osoby, które znajdują się w drugiej klasie składek i ich dochód rocznie wynosi więcej niż £6,025, dokonują opłaty składek w wysokości £2.85 na tydzień.

Ci, którzy znajdują się w czwartej klasie składek, a ich roczny dochód wynosi więcej niż £8,164 płacą 9% składek do HMRC, natomiast powyżej £45,000 płacą 2% składek.

Dla osób, które pracują jako dyrektorzy firm, posiadają własne nieruchomości, które wynajmują, są rybakami, czy też pracują w przemyśle budowniczym przewidziane są inne reguły opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli w danym roku podatkowym doszło do nadpłaty składek należy zwrócić się do HMRC, celem otrzymania zwrotu. – zapytaj swojego księgowego czy opłacasz właściwą kwotę składek.

Was this article helpful?

Powiązane informacje