Obowiązki dyrektora spółki Ltd

Obowiązki dyrektora spółki LTD

Obowiązki dyrektora spółki Ltd musi znać każda osoba, która decyduje się na otwarcie własnej spółki w Anglii.  Dyrektor spółki odpowiada za jej wizerunek, prawidłowe działanie oraz dba o złożenie rozliczeń w terminie. Jest on główną osobą podejmującą decyzje i zarządzającą spółką. Spółka musi posiadać minimum jednego dyrektora, nie ma natomiast określonej górnej granicy ilości dyrektorów w spółce Limited.

Obowiązki dyrektora spółki Limited:

  • Dyrektor spółki Limited powinien pracować oraz tworzyć sukces spółki używając do tego swojej wiedzy, doświadczenia i dobrej woli
  • Powinien postępować zgodnie z zasadami zapisanymi w umowie spółki (articles of association)
  • Horyzontem podejmowanych decyzji powinna być na korzyść spółki, a nie swoja własna
  • Dyrektor spółki powinien poinformować pozostałych udziałowców o możliwości skorzystania osobiście na transakcji, którą wykonuje spółka
  • Powinien przechowywać dokumentację spółki oraz informować Companies House oraz HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) o zmianach w spółce
  • Obowiązkiem dyrektora jest również upewnienie się, że sprawozdania finansowe spółki robione są w sposób jasny oraz rzetelny
  • Powinien również przypilnować aby rozliczenie spółki zostało złożone w terminie (Company Tax Return) oraz zapłacić należny podatek (Corporation Tax)
  • Dyrektor jest zobowiązany również do zarejestrowania się oraz rozliczenia podatku od osobistych dochodów (Self Assesment tax retrun) każdego roku, chyba, że firma jest organizacją non-profit i dyrektor nie osiągał żadnych korzyści oraz nie pobierał wynagrodzenia. Przydatna może okazać się pomoc specjalistów, którzy poprowadzą księgowość w Anglii dla spółki Limited.

Firma może zatrudnić odpowiednie osoby do prowadzenia wszystkich powyższych spraw na co dzień np. księgowego do składania rozliczeń spółki, ale trzeba pamiętać, że prawna odpowiedzialność za sprawy spółki leży zawsze po stronie dyrektora.

Co więcej za niedopełnienie swoich obowiązków dyrektor spółki może odpowiadać prawnie, może zostać nałożona na niego kara jak również może zostać dyscyplinarnie odwołany z funkcji dyrektora.

W związku z powyższym polecamy korzystanie z rzetelnych serwisów, oferujących usługi na najwyższym poziomie, tak, aby dyrektor mógł zająć się spokojnie sprawami biznesowymi i w pełni wykorzystać korzyści jakie daje spółka Ltd.

Masz lub chcesz założyć spółkę LTD w Anglii?

Kliknij poniżej i sprawdź więcej informacji:

Załóż spółkę LTD  Księgowość spółki LTD

Was this article helpful?

Powiązane informacje