P45 i P60 – co musisz o nich wiedzieć?

Firma w UK zobowiązana jest do wystawiania swoim pracownikom formularzy P45 i P60. To dokumenty, które zawierają informacje na temat wysokości podatków, które odprowadzane są z pracowniczych pensji.

P45

Formularz P45 firma w Anglii wystawia wtedy, gdy pracownik zaprzestaje dla niej pracy. W nim znajdują się informacje o wysokości zarobków, a także o wielkości podatków, jakie zostały z pensji odprowadzane do momentu zakończenia pracy danego pracownika w firmie. W formularzu zawarte są także informacje na temat:

  • pracowniczego kodu podatkowego, numeru referencji podatkowej, informacji o biurze podatkowym,
  • numeru National Insurance pracownika,
  • daty ostatniego przyznanego wynagrodzenia,
  • wysokości zarobków ze wszystkich miejsc pracy w danym roku podatkowym,
  • wysokości podatków, jakie płacone były od pensji.

P45 złożony jest z kilku części. Pierwszą część firma wysyła do biura podatkowego, a dwie pozostałe otrzymuje pracownik. Pracownik, który rozpoczyna nową pracę lub ubiega się o zasiłek oddaje otrzymane dwie części wybranej instytucji. Pracownik od poprzedniego pracodawcy otrzymuje również formularz P45 1A, który zatrzymuje dla siebie.

P60

P60 to formularz, który stanowi podsumowanie zarobków i opłaconego podatku w całym roku podatkowym. Druk przekazuje się pracownikom pod koniec roku podatkowego. Jest on niezbędny dla pracownika dla odpowiedniego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym (HMRC) i nie należy zapomnieć o dostarczeniu go swoim pracownikom.

Formularz P60 może okazać się niezbędny dla pracownika, wtedy, gdy musi on dokonać dopłaty podatku, gdy ubiega się o zwrócenie nadpłaty, a także wtedy, gdy wnioskuje o kredyt podatkowy. Niektóre banki mogą również prosić o jego kopię, gdy pracownik ubiega się o kredyt gotówkowy lub hipoteczny.

Rozliczenia z HMRC

Zarówno osoby zatrudnione, jak i te, które prowadzą własną działalność (Self Employed) zobowiązane są rokrocznie do sporządzenia i terminowego dostarczenia zeznania podatkowego (Self Assesment) do HMRC. Procedura ta obowiązuje nawet wtedy, gdy w danym roku kalendarzowym nic nie zarobiliśmy.

Rok podatkowy w Anglii rozpoczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia kolejnego roku. Dla osób prowadzących firmę dostarczenie dokumentów drogą analogową możliwe jest do 31 października, natomiast przez internet do 31 stycznia.

Masz lub chcesz założyć spółkę LTD w Anglii?

Kliknij poniżej i sprawdź więcej informacji:

Załóż spółkę LTD  Księgowość w UK

Was this article helpful?

Powiązane informacje