Zatrudnienie pracownika na umowę o dzieło przez spółkę Limited

Zatrudnienie pracownika na umowę o dzieło przez spółkę Limited

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć temat zatrudnienia pracownika w Polsce na umowie o dzieło przez spółkę Limited.

Pokażę również jak taką umowę rozliczyć w polskim Urzędzie Skarbowym. Spółka LTD może zatrudniać pracowników na kilka sposobów o czym pisaliśmy już we wpisie PAYE oraz payroll dla pracodawców i na pewno poruszymy szerzej w kolejnych.

Kompendium wiedzy na temat zatrudnienia pracowników w Anglii znajdziesz w artykule na blogu Oak&Berry:

Zarudnienie pracownika w Anglii

 

Umowa o dzieło

Na samym początku należy wspomnieć o tym, iż zawarcie umowy o dzieło może przyjmować różne formy. Wszystko zależy od porozumienia stron zamawiającego (spółka LTD) oraz przyjmującego zamówienie (osoby która dzieło wykona) . Umowa może być zawarta w dowolnym języku: po polsku, angielsku lub formie: pisemnie, ustnie nawet przez email. Najczęściej to jednak zamawiający przygotowuje umowę według swoich wewnętrznych zasad.

Rozliczenie umowy o dzieło w Polsce

Niezależnie od formy zawarcia umowy, będzie musiała ona zostać opodatkowana przez pracownika samodzielnie w miejscu gdzie posiada swoją rezydenturę podatkową/miejsce zamieszkania (w naszym przypadku w Polsce). Pracodawca powinien wypłacić w takim przypadku pracownikowi wynagrodzenie w kwocie brutto. Zagraniczny przedsiębiorca nie będąc zarejestrowanym płatnikiem podatku w PL, nie może odprowadzić go za nas do Urzędu Skarbowego, co w takim przypadku zrobiłby polski pracodawca. Dlatego pracownik musi samodzielnie obliczyć i odprowadzić podatek do US.

Obliczenie podatku

Przy obliczaniu podatku od umowy o dzieło kierujemy się takimi samymi zasadami jak przy rozliczeniu krajowych umów. Podatek obliczamy od dochodu, który otrzymujemy pomniejszając nasze wynagrodzenie o koszty uzyskania przychodu (dla umowy z przeniesieniem praw autorskich wyniosą one 50%, natomiast bez przeniesienia praw 20%). Stawka podatku to 18%. Poniżej przykład:

Marcin wykonał dla spółki LTD projekt logo wraz z przeniesieniem praw autorskich i otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1000 PLN. W tym przypadku koszty uzyskania przychodu to 50% (1000PLN x 50%= 500PLN). Podatek zatem wyniesie 90PLN (500PLN x 18% = 90PLN)

W przypadku gdy umowa nie przewiduje przeniesnienia praw autorskich koszty uzyskania przychodu to 20% (1000PLN x 20% = 200PLN) Podatek zatem wyniesie 144PLN (800PLN x 18% = 144PLN).

Zapłacenie podatku

Udało nam się już obliczyć należny podatek, musimy teraz wpłacić go do Urzędu Skarbowego, właściwego dla nas wg miejsca zamieszkania. Do Urzędu Skarbowego wpłaca się zaliczki na podatek. Nasza zaliczka musi zostać wpłacona do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym otrzymaliśmy wynagrodzenie. Zaliczki wpłacamy od sumy osiągniętych dochodów w danym miesiącu, jeśli mieliśmy kilka umów to sumujemy je i wpłacamy jako jedna zaliczka w tytule wpłaty podając „zaliczka na podatek dochodowy za miesiąc….”.

Jeśli jesteś freelancerem i pracujesz na umowę o dzieło zastanów się nad otwarciem własnej spółki Limited co znacznie poszerzy Twoje możliwości w pozyskiwaniu nowych klientów, podniesie prestiż oraz pozwoli obniżyć obciążenia podatkowe. Skontaktuj się z nami, doradzimy i pomożemy wybrać najlepsze rozwiązanie.

Masz lub chcesz założyć spółkę LTD w Anglii?

Kliknij poniżej i sprawdź więcej informacji:

Załóż spółkę LTD  Księgowość spółki LTD

Was this article helpful?

Powiązane informacje