Politycy w Wielkiej Brytanii za pozostaniem w Unii

Nick Herbert, brytyjski polityk reprezentujący partię konserwatystów poprowadzi kampanię na rzecz pozostania Wielkiej Brytanii w EU. Premier David Cameron w tym samym czasie negocjuje warunki dalszego uczestnictwa w Unii. 19 lutego Cameron spotka się w Brukseli z przywódcami unijnymi. W tym samym czasie indeksy londyńskiej giełdy się chwieją, a kurs Funta spada w stosunku do innych ważnych walut.

Brytyjczycy niezadowoleni i niezdecydowani

„Chcemy reformy w Unii Europejskiej. Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone, Wielka Brytania z chęcią pozostanie we wspólnocie”  – powiedział Nick Herbert w wywiadzie telewizyjnym. W ostatnich miesiącach wzrastała ilość brytyjczyków, którzy opowiadają się za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii. Sondaże wykazują, że 20% osób jest niezdecydowanych.

Wielka Brytania pełna wiary i świadoma zagrożeń

Nick Herbert w rozmowie z Sunday Telegraph wyraził wiarę w pozytywne rozwiązanie kłopotów. Ten sam polityk, który 15 lat temu walczył przeciwko rezygnacji z brytyjskiego Funta na rzecz wspólnotowego Euro, podkreślał, że Wielka Brytania jest świadoma zagrożeń z jakimi wiązałoby się ewentualną rezygnacją z członkostwa w Unii.

Indeksy giełdowe w UK się chwieją i ostrzegają o ryzyku

Z brytyjskich rynków docierają negatywne sygnały świadczące o zaniepokojeniu związanym z widmem „Brexitu” (wyjścia Wiekiej Brytanii z Unii). Indeksy giełdowe na londyńskim parkiecie osiągają słabe wyniki. Dla przykładu Indeks FTSE 100 spadł w tym roku o 7% do poziomu z 2012 roku. Więcej informacji na ten temat znajduje się w treści artykułu: Brytyjskie rynki niespokojne przed referendum.

Kurs Funta spada w stosunku do Dolara i Euro

Obawy wynikające z niepewnej sytuacji z jaką zmaga się brytyjska gospodarka, zmuszają analityków do korekty prognoz. Efektem tego jest spadek kursu Funta w stosunku do Dolara oraz Franka Szwajcarskiego. Trochę lepiej sytuacja wygląda w odniesieniu do Euro, ale tu również został zanotowany spadek.

Branża spożywcza w UK obawia się „koszmarnego scenariusza”

Jeżeli „Brexit” okaże się faktem, przedstawiciele branży spożywczej w Wielkiej Brytanii będą musieli dostosować się do zupełnie nowych zasad gry. Firmy w UK, które będą chciały eksportować towary spożywcze do odbiorców ze wspólnego rynku europejskiego, będą musiał się dostosować do regulacji unijnych, nie mając jednocześnie reprezentantów w strukturach administracji EU, którzy mogliby forsować korzystne dla nich rozwiązania. Branża spożywcza w UK znajdzie się w trudnym położeniu.

Więcej informacji w tekście Jennifer Ryan piszącej dla BloombergBusiness Europe: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-17/u-k-conservative-lawmaker-starts-party-push-to-remain-in-eu

 

Tagged:

Leave A Comment?